Κρίση:αξιολόγηση, επαναδιατύπωση, ευκαιρία!

Φτιάχνουμε δίκτυα, οργανώνουμε αλληλέγγυες οικονομίες, ομάδες, εργαστήρια, φέρνουμε σε επαφή παραγωγούς με καταναλωτές, αναζητούμε καλύτερους τρόπους να κάνουμε τα πράγματα…νέες μορφές επικοινωνίας, νέοι τρόποι οργάνωσης, τέχνη παντού, αυτοδιαχείριση, ουσιαστικές σχέσεις, ένας Νέος Κόσμος!…

 

Advertisements