Δύο ώρες ελεύθερης συζήτησης επάνω σε όρους όπως οι παρακάτω αλλά και άλλοι συναφείς που θα προταθούν από το κοινό!…

Η τεχνική του Open Space είναι μία τεχνική επικοινωνίας και μέθοδος διεξαγωγής συναντήσεων ανάμεσα σε μέλη ενός ετερόκλητου κοινού ή και ανάμεσα σε ομοιογενή μέλη μίας ομάδας με στόχο την ανάδειξη ιδεών και την επινόηση μεθοδολογιών για την επίτευξη στόχων, μικροί πυρήνες ανθρώπων που συζητούν, συμφωνούν, διαφωνούν, βρίσκουν τρόπους να καταλάβουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο μέσα από μία διαδικασία κοινωνικοποίησης και brainstorming που οδηγεί σε κάποια επόμενα βήματα ανάληψης πρωτοβουλιών.

 Εθνικό Πάρκο, προστατευόμενη περιοχή, υγρότοπος, κοινωνία, βιοκαλλιέργειες, αυτάρκεια

Advertisements