Τα σκουπίδια είμαστε εμείς. Εμείς και τα σκουπίδια που παράγουμε…Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αντανακλά με τον εναργέστερο τρόπο την ίδια την κοινωνία και στην συζήτηση αυτή που έχει κινηματικό χαρακτήρα θα ξεκινήσουμε από αυτή την αρχή.

Advertisements