ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες για να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της γιορτής:

  1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άτομα ή συλλογικότητες που έχουν δημιουργήσει το τελικό προϊόν. Θα πρέπει να διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους προϊόντα, εκτός και αν εξυπηρετούν χωρίς κέρδος κάποιον παραγωγό, εν γνώσει των διοργανωτών και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της γιορτής.
  2. Αποκλείονται αγροτικά προϊόντα για την παραγωγή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα, ΓΤΟ, καθώς και ενεργοβόρες μέθοδοι καλλιέργειας (π.χ. λαχανικά εκτός εποχής)
  3. Τα μεταποιημένα προϊόντα θα πρέπει να έχουν παραχθεί με ήπιες μεθόδους επεξεργασίας από εργαστήρια που πληρούν τις συνθήκες υγιεινής. Επίσης οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα (συντηρητικά, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας κτλ.) δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τέλος, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν ετικέτες, όπου θα αναγράφονται όλα τα συστατικά καθώς και η ελάχιστη διατηρησιμότητα τους.
  4. Τα χειροτεχνήματα θα πρέπει να προέρχονται από ήπια κατεργασία υλικών φυσικής προέλευσης και η διαδικασία της κατασκευής τους δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση τοξικών ουσιών ή την παραγωγή βλαβερών αποβλήτων.
  5. Οι συμμετέχοντες που απασχολούν υπαλλήλους θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σέβονται τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Παραγωγοί, μεταποιητές, χειροτέχνες και διοργανωτές εργαστηρίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΟΙΚΟΓΙΟΡΤΗ θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο/αίτηση και  να το/την αποστείλουν  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marathon.ecogathering@gmail.com

αγγειοπλάστες

αγρότες-εκτροφείς ζώων

ελαιοπαραγωγοί-οινοπαραγωγοί

μελισσοκόμοι

μεταποιητές-χειροτέχνες

φυτικά καλλυντικά

διοργάνωση εργαστηρίου

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ώστε να αναλάβετε ένα μικρό πολιτιστικό δρώμενο, μπορείτε να στείλετε email, δίνοντας μια μικρή περιγραφή για τη δραστηριότητά σας και προτείνοντας ώρες και μέρες προτίμησης (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή).

Για την καλύτερη διοργάνωση των εργαστηρίων, των πολιτιστικών δρώμενων και τον καθορισμό του προγράμματος της οικογιορτής, παρακαλούμε θερμά να στείλετε τις αιτήσεις σας όσο το δυνατόν συντομότερα!

Advertisements