Διοργανωτές:

«Νέα Γουινέα» http://neaguinea.org/

Που:

ο τόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου θα ανακοινωθεί

Πότε:

30/4 15:00-16:00 και 1/5 16:00-17:00

Περιγραφή:

Παρασκευή σπιτικών φυτικών σκευασμάτων ιατρικών από βότανα

Τι να φέρετε μαζί σας ερχόμενοι

Δεν απαιτείται να φέρετε κάτι

Τι θα πάρετε μαζί σας φεύγοντας

Εμπειρία και ένα σκεύασμα που θα φτιάξετε επί τόπου

Advertisements