Διοργανωτές:

«State of nature»

Που:

ο τόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου θα ανακοινωθεί

Πότε:

 1/5 14:00-16:00

Περιγραφή:

Παρασκευή σπιτικών σκευασμάτων για την προσωπική υγιεινή του στόματος και του χώρου…

Τι να φέρετε μαζί σας ερχόμενοι

Δεν απαιτείται να φέρετε κάτι

Τι θα πάρετε μαζί σας φεύγοντας

Εμπειρία και ένα σκεύασμα που θα φτιάξετε επί τόπου

Advertisements