Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο:

http://itia.ntua.gr/greenmarathon

Γενικές πληροφορίες

Advertisements